Hiện nay có rất nhiều loại hình làm đẹp, theo bạn cách tốt nhất để làm đẹp là: