Tôi cặp với người có chồng mà chẳng thể dứt nổi

02/03/2019 12:53:59 SA

Tôi muốn rời xa nhưng khi xa rồi lại nghĩ đến cảnh cô ấy sẽ quen một người khác, trong lòng khó ch